Verzen over poëzie

Deze maand: poëzie uit de Verenigde Staten, met gedichten van Dana Bryant en Keith Borden

Middels deze nieuwe rubriek wordt getracht de poëzie op het internet te stimuleren. Iedere maand zal daartoe op deze pagina een aantal gedichten worden opgenomen.

Door omstandigheden zijn Cindy Mahy en Anne Francet niet in staat geweest de geplande aflevering voor het Krassend Crayon te schrijven. Het thema ‘Eenzaamheid’ is daardoor tijdelijk in de koelkast gezet. Degenen die bijdragen voor deze aflevering hadden opgestuurd moeten nog even geduld hebben.
Gezien de populariteit van de rubriek heeft de redactie besloten wel een korte aflevering van de rubriek te verzorgen.

De redactie

“HOMELESS”

“Can you help me out?”
You’ve heard it too,
“Can you help me out?”
A Train, C Train, 1, 9, 2, 3
local or express, it doesn’t matter.
“Can you help me out?”
Can I? Funny how my hand
doesn’t move for my pocket.
Funny? I muster a smile and
a forgive-me- “I’m sorry”,
Can I?
I say hello to the woman, her head
covered-maybe she’s Muslim-who sits
at Clark and Henry in her wheel chair,
who just a few days ago told me how cold
and hungry she was.
I say hello the woman in her wheel chair who’s wearing a new coat.
Can I? “Can you help me out?”
It’s a chorus of pain, a mantra to survive.
Will work for food, I need clothes for my babies,
I’m cold- “Can you help me out?”
The dirt under his fingernails, the gold chain
around his neck. And what about those new Jordans
or the fly FILAs?
Can I?
Should I?
Why?

Keith Borden
Mail de auteur. (In het Engels.)Poëzie is voordrachtskunst En visa versa“summer”

would chocolate arm raw, pink, stormy love
or use light & beauty to sing bitter, blue rain?
it sleeps luscious & cool beneath delicate boys smooth as milk.
stop not the lust, the chant, the flow.

welcome the tiny whisper of summer,
the peach juice symphony drooling
down the goddess chin.
lick trueness from this frantic moon lake.

sweet winter black milk
sweaty with blue want
knifing gorgeous spring
whispering for what all dream.

Keith Borden
Mail de auteur. (In het Engels.)

Poëzie is van oorsprong een voordrachtskunst. Gedichten moeten eigenlijk niet gelezen worden. Mits goed voorgedragen verbleken de letters op papier volkomen bij de galmende klanken die de dichter door de kamer smijt. Eigenlijk bevat een dichtbundel geen gedichten, maar slechts recepten voor gedichten. Een bundel is een soort kookboek, net zoals een muziekboek vol notenbalken geen muziek is. De notenbalken zijn instructies nodig voor het uitvoeren van muziek. Zo leveren geschreven gedichten de woorden, die nodig zijn voor het voordragen van juist dat gedicht. En zoals een dirigent een muziekstuk kan intepreteren kan degene die een gedicht voordraagt zelf kiezen hoedie dat doet.De kwaliteit van het uiteindelijke resultaat is voor een groot deel afhankelijk van het kunnen van de voordrager, de rol van de dichter is dan allang uitgespeeld.
Neem het gedicht “summer” van Keith Borden. Op het scherm ziet er veelbelovend uit, maar het gaat pas leven op het moment dat het op de juiste manier wordt voorgedragen. Misschien zis dat wel een van de oorzaken voor de populariteit van poëzie op het internet. Poëzie is van oudsher al interactief, al lang voordat de computer was uitgevonden.

Over Dana Bryant

HEAT

EXTREME
heat
was never a discomfort
rather it
brought back
memories
of time she spent
in the south

watching the
older
greyhaired woman
in a multicolored
floral dress
fanning herself

discreetly
in the waiting room in penn station
reminded her

she was
pulled into the gesture
the way one may
sometimes be
drawn into a yarn
she was
brought back

to that time
nigh twenty years past
the
pee dee
babtist church
in cheraw south carolina

Dana Bryant

Uit: SONG OF THE SIREN (Boulevard books, 1996)

Een van de opvallendste dichters uit de Verenigde Staten van dit moment is ongetwijfeld Dana Bryant.
Brant groeide op in Brooklyn, New York. Toen ze elf jaar oud was, nam haar moeder haar mee naar een optreden van Ntozake Shange, die op dat moment door het land trok met de voorstelling for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf. Naar eigen zeggen was het die voorstelling van Shange die haar toonde dat poëzie leefde, dat het haast organisch was.
Het werk van Bryant bevindt zich op een vier-landenpunt en balanceert op de grens van poëzie, zang, spoken-word, theater.
De gedichten Extrem Heat en Dominican Girdles dienen dan ook zorgvuldig te worden voorgedragen, het volstaat niet om de regels gewoon zo’n beetje op te dreunen. Er moet rekening geworden gehouden met regelafstand en -lengte. Maar het is minstens even belangrijk om de betekenis van de woorden te doorgronden, wil men tot een voordracht komen die zich kan meten met die van Bryant.Om de lezers op weg te helpen bij het voordragen van de gedichten op deze pagina, staat alhier een geluidsfragment (in WAV-format) van Dana Bryants cd Wishing from the top. Veel succes.

Dominican Girdles

I was never one of those
big legged momas
brothers was always
wet dreamin’ about
and I could
never understand
why

Every other woman
in my family was
adequately equipped
and fortified
wid
brickhouse figures
of the most
mostrous
proportions

At thirteen
the most I could hope for
was the occasional
absentminded
comment
about the
size
shape
and exact location
of my
hard nippled/bra-less breasts/’near that/
$14.99/Marcy’s special/purple/polyester/ribbed knit
HALTER TOP
which I wore
FIVE
out of every seven days that summer

But what I
really coveted
were those
extra special/sashayin’/double seaters
my cousin
Big Gal
sported shamelessly
thirty four
twenty four

FORTY FOUR
I’m talkin’ depth and width

Weeks passed…
and I wuz still waitin’
for the blessed event
of puberty to
inflate particular
body parts

I wanted to know

what it meant to be
trussed up like a turkey
to hear heated sighs from my
balcony window
to be taken
eager
wet
like Zake sometimes got
OH YES

Askia Phillips
dope party
was in three days and I was invited

Well
Not exactly invited…

me and about 5 other
girls wuz
sittin’ on my stoop
satelliting Sepia
(basking in the glow
of here new girl on the block
popularity
when Baybra Jones
half-stepped

and
shimmied
up the block
straight up in her face

Yo
Whatsup
Mama Sparkle and Shine
Right on Be Free Baby Love
Goddamn

I was undone
here
in living color
was the effigy
to whom I had
lit the candles of my
unrequited love
nightly

but I went to Brooklyn Tech
He was strictly Erasmus Hall

I watched
breathlessly
as he slid his
three by five
graffitied party invitation
into her left palm
Sepia
Goddess
was, by some strange twist of fate
to return home on Wednesday
two days before the party
it was my stoop so I
naturally
was invited to
serve as proxy
to serve/as sacrificial lamb/led to social slaughter/with
no ass
no hips
I was devastated
Until
my bestfriend
Rosa
hipped me to a sure thing
the one means
by which I could
improve my
deficit
assets…
Dominican Girdles
Pocket padders Bootie Boosters
The ones we’d seen pictures of
in the back of Essence Magazine
Which I could not afford
BUT
Two hours before that party
My
Narrow Waistr
Cinched
by my mother’s
Big Black Belt
My
Oiled
Soft and Sheen
Finely Picked
Neatly Partted
Sister Angela
Afro
Standing at
FULL
attention

My
Spindly Legs
teetering on
too small buffalo sandals
My ]Tiny drawers
POacked
with
every
scrap of fabric
I could find
from my mother’s
sewing basket

I stood

before myself in
Rosa’s mirror
swaying

my makeshift hips
in ways she’d instructed

a sight

before tonight
unseen in the
streets of Flatbush

a sight

who’d only recently
discovered the meaning
of the term
Feminine Wiles
Dana Bryant

Uit: SONG OF THE SIREN (Boulevard books, 1996)

About hans vervoort