Architectonische soapserie DE KOLK

Aflevering 8: de teleurstelling

LEADER

CUT

SCENE 2

[“Vorige week in De Kolk” blijft linksboven in beeld tot en met SCENE 4]

FADE in

Ext. KANTOOR PROJECTONTWIKKELAAR – EST. SHOT – (STOCK)

Int. KANTOOR VERGADERRUIMTE – OCHTEND

TOTAALSHOT typische vergaderruimte, hoog in kantoortoren, uitzicht over lagere kantoorgebouwen. In de verte de binnenstad van Amsterdam. Veel mensen aan de vergadertafel. Tussen hen junior medewerker DIEDERIK. Aan het hoofd van de tafel DE PROJECTONTWIKKELAAR. Er heerst een wat gespannen, afwachtende maar opgeluchte sfeer.

DE KOLK
Uit de architectonische soapserie DE KOLK; Wel en Wee van een Winkelcentrum, het script van aflevering 8: de teleurstelling, waarin de gebeurtenissen rondom het architectonisch hoogstandje ‘De Kolk’ een onverwachte wending nemen. ZOOM IN
DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Ik ben blij het project nu officieel afrond te mogen verklaren. Voor mij en voor ons allen een hele opluchting, vooral gezien de lange en soms moeizame weg die wij met z’n allen hebben afgelegd. Gefeliciteerd en ik hoop u allemaal te zien bij de feestelijke opening.ZOOM OUT

Applaus, felicitaties etc.

CUT

SCENE 3

[“Vorige week in De Kolk” blijft linksboven in beeld tot en met SCENE 4]

Ext. DE KOLK – EST. SHOT – STOCK

Int. DE KOLK – DE ONTBIJTZAAL – MIDDAG

TOTAALSHOT van de ontbijtzaal in het hotel. De opening van het gebouwencomplex. Het is erg druk, op de achtergrond houdt iemand een toespraak.
PAN LEFT – ZOOM IN
DIEDERIK staat om zich heen te kijken en spot DE MODIEUZE JONGE VROUW. Hij loopt glimlachend op haar toe en spreekt haar aan.
DIEDERIK:
Hé, hallo! Jij hier? Mag ik daaruit concluderen dat het je toch nog gelukt is om hier in DE KOLK een woning te bemachtigen?!DE MODIEUZE JONGE VROUW kijkt hem kwaad en wat uit de hoogte aan.
DE MODIEUZE JONGE VROUW:
Ja, ondanks jouw inspanningen mag ik wel zeggen. En als je maar niet denkt dat je daar als ‘junior medewerker’ ooit nog welkom bent.DE MODIEUZE JONGE VROUW draait zich om en loopt de menigte in

CUT

SCENE 4

[“Vorige week in De Kolk” blijft linksboven in beeld tot en met SCENE 4]

Ext. RINGWEG – EST. SHOT

Int. AUTO – SCHEMERING

Architectenduo in de metallic groene Alfa Romeo van ARCHITECT 1. ARCHITECT 1 rijdt, handen losjes op het stuur, ARCHITECT 2 zit naast haar, elleboog uit het raam, trekt nadenkend aan sigaret. Op de autoradio klinkt zacht het einde van het verkeersbericht. Dan begint een onnozel popdeuntje.
Er hangt een wat bedompte sfeer van te-lang-op en te-veel-gerookt. ARCHITECT 1 mompelt een beetje voor zich uit.

ARCHITECT 1:
De opening van die brug van ons in Rotterdam vond ik toch geslaagder. Daar kwamen tenminste wat potentiële opdrachtgevers op af, pers… Maar goed, het is ein-de-lijk klaar. Af. Niks meer aan te doen. Alleen…wat een naam hè? “DE KOLK”…Wie bedenkt nu zoiets?!ARCHITECT 2 zwijgt en tuurt door de voorruit.

ErasmusbrugCUT

Gebruikelijke scherm-aankondiging. In beeld verschijnt tekst:

‘AFLEVERING 8
DE TELEURSTELLING’
CUT

SCENE 5

Ext. KANTOOR PROJECTONTWIKKELAAR – EST. SHOT – (STOCK)

Int. WERKKAMER PROJECTONTWIKKELAAR – OCHTEND

CLOSE UP telefoon, plat model, op met papieren volgebouwde werktafel.

SFX: telefoon-gerinkel

Mannenhand drukt op handsfree-knop. Stem van secretaresse door de intercom. ZOOM OUT. NU pas zien we dat het DE PROJECTONTWIKKELAAR is.
DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Ja, geef maar even, bedankt… DE PROJECTONTWIKKELAAR neemt de hoorn van het toestel en gaat wat stijfjes staan om zich ontspannen uit te rekken.
DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Hallo, Jaap, alles goed…Langzaam ZOOM OUT tot TOTAAL. DE PROJECTONTWIKKELAAR vol in beeld, staand achter zijn bureau. In de hoek achter hem een schaalmodel van het gebouwencomplex DE KOLK op een bijzettafeltje. Lange monoloog aan andere kant van de lijn.
Het gezicht van DE PROJECT-ONTWIKKELAAR betrekt, stem klinkt plots gehaast.

DE PROJECTONTWIKKELAAR:
OK, jammer… Het is niet anders… Ik wacht op jouw schriftelijke bevestiging, daarna handelen wij de details af… Zeg, ik moet nu echt verder, wij komen nog te spreken zou ik zo zeggen. Succes verder…Ja jullie ook…Goedendag. DE PROJECTONTWIKKELAAR hangt op, blijft even bij het toestel staan en loopt dan naar de maquette in de hoek; betast de stofkap. Draait zich resoluut om en loopt met driftige passen en resolute trek om de mond naar het telefoontoestel terug en drukt opnieuw op de handfree-knop. ZOOM IN.
DE PROJECTONTWIKKELAAR spreekt met geagiteerde stem in de intercom.

DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Hallo?!Secretaresse antwoordt
DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Stuur onmiddellijk DIEDERIK naar mijn kamer.FADE OUT

SCENE 6

Int. KANTOOR PROJECTONTWIKKELAAR

TOTAALSHOT.
DE PROJECTONTWIKKELAAR ijsbeert nerveus heen en weer achter zijn bureau. DIEDERIK – op de rug gefilmd – zit nonchalant onderuitgezakt in een zwenkende bureaustoel voor het bureau en wiegt wat heen en weer waardoor soms zijn gezicht goed zichtbaar is.

DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Ik word net opgebeld door de jongens van die winkel aan het einde van die doodlopende gang op de begane grond.DIEDERIK:
Je bedoelt de Fashion Street?DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Ja, ja daar bij al die kledingzaken…Ze zeggen de huur op.CUT naar shot van DIEDERIK. ZOOM IN. DIEDERIK lacht zelfverzekerd.
DIEDERIK:
Nou… Oei!PAN RIGHT. TILT UP.
DE PROJECTONTWIKKELAAR kijkt hem nijdig aan en sniert.

DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Weet jij wel wat dat betekent?!DIEDERIK:
Dat we nieuwe huurders moeten vinden?DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Juist ja, slimmerd, en verdomd snel. Je weet hoe cruciaal een winkel aan het einde van zo’n gang is.FashionstreetDIEDERIK:
Maar wij vinden toch makkelijk iemand. Hebben wij het wel over hetzelfde winkelcentrum? Dit is Dé KOLK toch zeker?! DIEDERIK knikt in de richting van de maquette.
DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Onderschat het probleem nou niet. De nieuwe huurder moet een grote jongen zijn, maar die staan op het ogenblik allemaal te dringen voor een plaatsje in de Kalvertoren.DIEDERIK:
Dan maar een minder grote jongen.DE PROJECTONTWIKKELAAR wordt kwader en buigt zich, op beide handen leunend, over het bureau richting DIEDERIK die nog steeds even relaxed onderuit hangt.
DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Je moet het zo zien: de winkelende mens gedraagt zich als vee in een kudde. Je moet ze een vette, druipende worst voorhouden anders krijg je ze echt zo’n straatje niet in zeg ik je. En winkelpuien aan de rechterkant, winkelpuien altijd aan de rechterkant!DIEDERIK:
Wacht nou even, maak je niet zo druk.DIEDERIK loopt naar de kast en pakt een toonaangevend architectuurtijdschrift (De Architect, 1996-10) van een van de stapels tijdschriften en bladert tot hij de juiste pagina heeft gevonden, waarna hij zich, triomfantelijk wijzend op de pagina, tot DE PROJECTONTWIKKELAAR richt.
DIEDERIK:
Kijk hier, het mobiliteitsdiagram.DE PROJECTONTWIKKELAAR loopt naar DIEDERIK toe en kijkt over diens schouder mee. DE PROJECTONTWIKKELAAR lijkt wat geïrriteerd door het initiatief van zijn junior medewerker DIEDERIK, die niet tegen hem op kijkt maar hem tegen spreekt en hem onduidelijke plaatjes staat aan te wijzen in een tijdschrift.

Het mobiliteitsdiagramDE PROJECTONTWIKKELAAR:
Ja, so what?! Wat moet ik daar nu mee? Een onbegrijpelijke brei van pijlen.DIEDERIK:
Dit schema bewijst dat de wereld momenteel anders werkt dan jij denkt. De moderne funshopper heeft een nieuwe manier van winkelen. Daar moeten wij wel in meegaan. Mensenmassa’s moeten wij zien als een altijd bewegende stroom, niet meer als een statische kudde. Men vraagt om wisselende thema’s in plaats van meer van hetzelfde.DIEDERIK gooit het tijschrift nonchalant op het bureau en gaat zelfverzekerd wat rechter op staan.
DIEDERIK:
Die ruimte in de Fashion Street heb ik in no-time weer verhuurd.DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Nou ja, goed dan… Jij gaat op zoek naar huurders. En zorg ook dat je de afhandeling van dat contract kortsluit met de afdeling Juridische Zaken. Ik geloof dat we ergens nog een leuke clausule hadden ingebouwd.DIEDERIK:
Consider it done. DIEDERIK loopt soepel in de richting van de deur en heeft de deurknop al in zijn hand.
DE PROJECTONTWIKKELAAR:
O, ja nog iets…Ga eens praten met die jongens van de afdeling Marketing. Misschien hebben ze nog iets leuks over uit de Kalvertoren…CUT

SCENE 7

Ext. ARCHITECTENBUREAU – EST. SHOT – BEGIN AVOND

LOW ANGLE SHOT

Buiten regent het. Er staat een harde wind. Een donker gebouw met verlichtte ramen. Hier en daar zitten mensen aan bureaus te werken. Leidend architectenduo staat voor een groot raam. TILT UP – ZOOM IN, even blijven hangen op de contouren van het duo tegen de hel verlichte achtergrond.

Int. KANTOOR ARCHITECT 2

TOTAALSHOT. Overal staan maquettes; papier slingert rond. De radio staat zacht aan. Het architectenduo van op de rug bezien.
ARCHITECT 1 gesticuleert richting langsgierende slagregens.

ARCHITECT 1:
Ik blijf nog even, moet je zien wat een weer. Voordat ik mijn auto heb bereikt, ben ik doorweekt. Trouwens, gisteren was ik toevallig nog even in DE KOLK. Weet je al dat er een winkel leegstaat in de Fashion Street? Die hebben het daar niet erg lang uitgehouden…ARCHITECT 2 reciteert, terwijl hij afwezig uit het raam naar buiten staart.
ARCHITECT 2:
“Structuren verliezen hun specifieke, afzonderlijke eigenschappen en worden vooral gedefinieerd door de wijze waarop ze zijn gerelateerd aan de organisatie van het geheel door de positie die je er zelf tegenover inneemt. Je zoemt in op massa’s, je fluctueert langs verdwijnende verten. De ruimte opent zich rondom je, …”RuimteARCHITECT 2 nu met nadruk in zijn stem. ZOOM IN
ARCHITECT 2:
“…allerlei mutaties zijn mogelijk. Onkwantificeerbaar, zonder ordening en zonder vaste maat, gebeurt alles als in een fluÃ?dum.” De architect, september 1995.PAN RIGHT. ARCHITECT 1 knikt begrijpend en onderdrukt een geeuw.

SFX: telefoon-gerinkel.

Deur gaat open, hoofd van STAGIAIRE 1 verschijnt in de deuropening.

STAGIAIRE 1:
Excuus… Ik heb iemand van de gemeente Rotterdam aan de lijn, hij wil u spreken.ARCHITECT 2:
Zo laat nog? Gaat het over die brug?STAGIAIRE 1:
Dat heb ik niet gevraagd, maar het klonk nogal dringend…CUT

SCENE 8

Ext. DE KOLK – EST. SHOT – STOCK

Int. DE KOLK – DE WINKELSTRATEN – MIDDAG

In het winkelcentrum DE KOLK. Muzak duidelijk hoorbaar. Het is tamelijk druk in de winkelgalerij. TRACKING SHOT. Langs de winkels wandelt DE MODIEUZE JONGE VROUW in mantelpak, krant onder haar arm. PAN RIGHT – ZOOM IN. Krantenkop: “Erasmusbrug afgesloten”. DE MODIEUZE JONGE VROUW slaat de hoek om en loopt een paar meter verder. Plotseling roept iemand. Ze schrikt op en kijkt over haar schouder. Opgeluchte blik van herkenning met JONGEMAN achter haar. DE MODIEUZE JONGE VROUW loopt terug, zoent hem en samen lopen ze het beeld uit.

FADE OUT

SCENE 9

TOTAALSHOT. TRACKING SHOT BACKWARDS.

DE PROJECTONTWIKKELAAR en DIEDERIK lopen in hoog tempo door een eindeloos lange kantoorgang. DE PROJECTONTWIKKELAAR voorop, DIEDERIK er achteraan hollend. Het duo haalt mensen in; tegenliggers kijken geïrriteerd achterom. DIEDERIK heeft een grote stapel papier in zijn handen en kijkt benauwd. Hier en daar verliest hij een velletje. DE PROJECTONTWIKKELAAR kijkt gehaast en geagiteerd. Hij heeft geen oog voor DIEDERIK’s last en stuift door.

DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Die klootzakken van marketing houden informatie achter! Ik weet zeker dat ze nog winkels overhebben van de Kalvertoren, maar die houden ze achter de hand voor een ander project. Als we niet oppassen raakt DE KOLK binnenkort helemaal uit hun focus. Die mannen zijn keihard, ze kunnen grote verliezen nemen. Zij praten het wel weer recht bij de directie, maar wij worden erop afgerekend.DIEDERIK probeert te sussen
DIEDERIK:
We krijgen die ruimte nog wel verhuurd. Momenteel heb ik serieus contact met diverse bekende namen en…DE PROJECTONTWIKKELAAR maakt een ongeduldige afwerende beweging en snauwt.
DIEDERIK:
We moeten zien vast te houden aan ons concept, de Fashion Street. OK, het is maar een naam, maar zo gaat dat tegenwoordig. Kijk maar langs de snelweg in Rotterdam. Ze zetten een groot bord neer met daarop in koeienletters geschreven Hier komt het Brainpark en hop, daar komen de high-tech firma’s. Toegegeven, het duurt eventjes, maar op de lange duur pluk je er de vruchten van. Kwaliteit is het nieuwe sleutelwoord.DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Er komen mij anders de laatste tijd alleen maar onheilspellende berichten ter ore over die kledingstraat. Andere winkels schijnen ook slecht te lopen en verschillende dreigen met vertrek.DIEDERIK:
Misschien moeten we de ruimte wat restylen. Ik kan contact opnemen met de architect.DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Die had de inrichting van dat deel uitbesteed, geloof ik. … Plotseling staat DE PROJECT-ONTWIKKELAAR stil. DIEDERIK bost bijna tegen hem op maar staat dan ook stil, achter zijn baas.
DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Misschien heb je gelijk… Het kan best eens aan de naam liggen. ‘DE KOLK’, dat doet verdomme denken aan riolen! Dat hebben ze bij de Kalvertoren beter bekeken…Totdat ik de laatste cent van de investering heb terugverdiend blijft dit vervloekte complex een nagel aan mijn doodskist. KoDIEDERIK:
Het komt goed, daar ben ik van overtuigd. De uitstraling van het geheel doet het nog altijd erg goed bij het jonge publiek, en dat is per slot van rekening onze voornaamste doelgroep.DIEDERIK loopt verder de gang in, DE PROJECTONTWIKKELAAR blijft peinzend staan en roept hem nog na.
DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Ga voor alle zekerheid toch even lang de afdeling Juridische Zaken. We hadden destijds een soort wurgcontract opgesteld, weet je nog? En denk erom, als de toestand niet snel verbetert kunnen hier koppen gaan rollen.FADE OUT TO BLACK

—- COMMERCIAL BREAK —-

Commercial Break

SCENE 10

De Nieuwe Nieuwstraat, midden op de dag. DE MODIEUZE JONGE VROUW loopt door de steeg. Het geluid van haar hakken wordt duidelijk hoorbaar weerkaatst door de muren. TILT UP – camera volgt schijnbaar het geluid omhoog, blijft steken bij de muur van de woning en ZOOMT IN op een door bakstenen omgeven kozijn. Het raam staat op een kier. Beeld blijft hangen totdat de voetstappen stoppen.

FADE OUT

SCENE 11

DE MODIEUZE JONGE VROUW staat stil bij een deur in de steeg. Ze rommelt wat in haar tas en vist er een bos sleutels uit. Ze opent de buitendeur en loopt naar binnen de trap op.
LOW ANGLE SHOT. Halverwege de trap staat ze even stil en kijkt snel achterom, recht de camera in. Ze loopt verder, blijft voor de deur van haar appartement staan en prutst wat met de sleutel in het slot. Na wat pielen gaat de deur open. Camera blijft volgen als ze haar jas ophangt en de woonkamer binnenloopt. Ze neuriet. Plots blijft DE MODIEUZE JONGE VROUW als versteend staan. De camera zwenkt langs haar heen. PAN RIGHT – TILT UP – ZOOM IN. Het gezicht van DE MODIEUZE JONGE VROUW staat woest.

DE MODIEUZE JONGE VROUW:
WAT?! Jij hier?! Ik had je duidelijk gezegd niet meer langs te komen! PAN LEFT – ZOOM OUT. DIEDERIK ligt grijnzend met zijn armen onder zijn hoofd gevouwen op de bank, voeten zonder schoenen op de leuning. Zijn colbert hangt over de andere leuning.DE MODIEUZE JONGE VROUW:
Hoe kom je in jezusnaam aan de sleutel van mijn huis?! DE MODIEUZE JONGE VROUW loopt tierend en stampvoetend naar het raam en geeft een zinloze trap tegen de muur. Een afgrijselijke gil klinkt door het openstaande raam. DIEDERIK veert op uit de bank en spurt naar het raam dat DE MODIEUZE JONGE VROUW inmiddels volledig geopend heeft. Beiden buigen zich verschrikt naar buiten.

HIGH ANGLE SHOT

Op straat ligt een oude vrouw. Bloed stroomt over het plaveisel. Omstanders snellen toe.

FADE OUT

SCENE 12

TOTAALSHOT. DE MODIEUZE JONGE VROUW en DIEDERIK staan in de Nieuwe Nieuwstraat, brancard wordt in een ambulance geschoven. Deze rijdt met loeiende sirene weg.

SFX: sirene

Een politieagent houdt omstanders op een afstand. PAN RIGHT. ZOOM IN.
Over de wang van DE MODIEUZE JONGE VROUW biggelt een traan. PAN LEFT naar DIEDERIK, waardoor de verwachting van een troostende reactie wordt gecreëerd.

SFX. Dramatische muziek zwelt aan over zwakker wordende sirene.

DIEDERIK staart met wijd open ogen naar de straat.
TILT DOWN
Snel shot: baksteen op straat in plasje bloed
TILT UP
Snel shot: DIEDERIK kijkt in paniek omhoog
TILT UP – LOW ANGLE SHOT
Snel shot: Gevelfragment uit SCENE 10, eenn baksteen vlak onder het raam ontbreekt nu. GeveldetailSFX: Muziek bereikt dramatisch hoogtepunt

CUT

SCENE 13

Ext. ARCHITECTENBUREAU – EST. SHOT – NACHT

Int. KOFFIERUIMTE – TL-LICHT

STAGIAIRE 1 en STAGIAIRE 2 zitten aan de koffietafel: bak met staafjes melkpoeder en suiker, lepeltjes, kringen, ongewassen bekers. STAGIAIRE 2 leest in een tijdschrift.
STAGIAIRE 1 roert wat in een mok en trekt lui aan een sigaret.

STAGIAIRE 1:
Vind jij de sfeer op kantoor ook zo gespannen de laatste tijd?STAGIAIRE 2 kijkt niet op van het tijdschrift
STAGIAIRE 2:
Logisch. Heb je het verhaal over DE KOLK niet gehoord?STAGIAIRE 1:
Dat de Fashion Street bijna helemaal leeg staat bedoel je?STAGIAIRE 2 kijkt nu triomfantelijk op van zijn literatuur, en meldt met glinsterende ogen de fantastische, schandalige, schadelijke roddel.
STAGIAIRE 2:
Nee man, de bakstenen komen uit de gevelplaten gedonderd!STAGIAIRE 1:
Jezus!…

STAGIAIRE 2:
Echt waar, vorige week liep ik er nog langs. Overal zijn netten gespannen om te voorkomen dat iemand er één op zijn kop krijgt.Touw 

STAGIAIRE 1:
Dat zal een leuke rechtzaak opleveren met de fabrikant. Voor je het weet leggen ze een schadeclaim bij je neer…

STAGIAIRE 1 begint hardop te lachen
STAGIAIRE 1:
Hebben wij eigenlijk een afdeling Juridische Zaken?

STAGIAIRE 2:
Dat is wel te hopen! Moet je horen wat ik hier lees in Archis van 1996. Een stuk over ons bureau

 STAGIAIRE 2 schraapt theatraal zijn keel en met zakelijke, iet wat ironische stem leest hij voor.
STAGIAIRE 2:
“Fragmentatie is inmiddels een achterhaald thema in de architectuurdiscussie. Daarom is het goed om te weten dat …ARCHITECT 2… er al bijna tien jaar geleden stelling tegen nam. Fragmentatie gaat over verval en ontbinding. Ze heeft immanente tragiek, omdat in de scherven nog steeds de verloren gegane eenheid afleesbaar is… …De gefragmenteerde stad is de enige groeve waaruit tastbare bouwstenen voor de toekomst kunnen worden gedolven. Het gaat er daarbij niet om het proces van het uiteenvallen te illustreren maar om de samenvoeging van deze stedelijke substantie tot nieuwe assemblages.” STAGIAIRE 1 lacht en snikt er tussendoor
STAGIAIRE 1:
Nogal een wrang stukje achteraf gezien. Laat de baas het maar niet lezen!

FragmentatieCUT

SCENE 14

Ext. KANTOOR PROJECTONTWIKKELAAR – EST. SHOT – (STOCK)
Int. KANTOOR VERGADERRUIMTE – OCHTEND
DE PROJECTONTWIKKELAAR zit moedeloos en teneergeslagen achter zijn bureau. DIEDERIK draait zenuwachtig in de zwenkstoel voor het bureau en kijkt gespannen naar zijn baas.
DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Wat een doffe ellende, de hele gevel naar de kolere… De afdeling Juridische Zaken maakt overuren en dat vreet het hele budget voor de restyling op. En de gemeente begint nu ook te al mopperen. Bang voor verpaupering. Boze tongen beweren zelfs dat er hele nieuwe plannen in de la liggen. Ze zouden verdomme wel eens dankbaar mogen zijn! Opeens weet niemand meer wat een zooi drugs en andere ellende het daar vroeger was. Mensen zijn waanzinnig kort van geheugen als het ze uitkomt.DIEDERIK kijkt wat schichtig naar DE PROJECTONTWIKKELAAR en zegt voorzichtig
DIEDERIK
Gisteren belden die jongens van de Bristol nog. Niet geïnteresseerd.DE PROJECTONTWIKKELAAR:
Het is de naam, jongen, ik heb het je gezegd. Die rioolnaam en die doodlopende gang… GevelDE PROJECTONTWIKKELAAR staart wezenloos in een opengeslagen tijdschrift. TILT DOWN. Het mobiliteitsdiagram uit SCENE 6.

FADE OUT

SCENE 15

Ext. KRAAKPAND – EST. SHOT

Int. KALE, ROKERIGE RUIMTE

Heel veel lege bierflesjes liggen her en der verspreid. Op afgesleten bankstellen zitten vijf dertigers. TILT DOWN, ZOOM IN. Op de met asbakken, lege chipszakken en aangekoekte mokken bezaaide koffietafel liggen vlugschriften van de Kraakbeweging. De sfeer is meer dan ontspannen. De muziek staat hard.
KRAKER 1
Hein meldde me gisteren iets vaags over een pand in de binnenstad. Weet jij meer?KRAKER 2
Ja zeker, binnenkort zitten we in DE KOLK. Verloren grondgebied terugwinnen op het grootkapitaal.KRAKER 1
Jezus, dat zou wat zijn! KRAKER 1 gaat staan en zet een plechtige stem op.
KRAKER 1
Mensen, binnenkort zijn we terug aan de Nieuwendijk! Gejuich en gejoel uit vele kelen valt hem ten deel.
CUT

SCENE 16

De Alfa Romeo van ARCHITECT 1 komt hard aangescheurd, remt met piepende banden en komt tot stilstand. ARCHITECT 1 en ARCHITECT 2 stappen uit en lopen haastig een gebouw binnen, koffers langszij zwiepend. ZOOM OUT “Kamer van Koophandel” staat met grote letters op de gevel.

Alfa RomeoFADE OUT

SCENE 17

Int. KANTOOR KvK – WACHTRUIMTE

ARCHITECT 1 zit op een bankje, ARCHITECT 2 loopt zenuwachtig rokend rond.

SFX: Belletje rinkelt.

Beide architecten staan op en lopen haastig een gang in waar aan het eind een deur openstaat met een wenkende dame in de deuropening.

CUT

SCENE 18

Int. KANTOOR KvK – VERGADERRUIMTE

ARCHITECT 1 en ARCHITECT 2 zitten aan een tafel. Aan de andere kant een medewerker van de KvK. Er heerst stilte, er wordt gedacht.

ARCHITECT 1:
…de naam veranderen ja, we dachten aan iets met ‘studio’ erin…CUT

AFTITELING

CONT’D

Ir. Glas

About ir. glas