Redactioneel

Primeur
Naast de primeur van J.F.K. jr. (zie het maandelijkse email-bericht, wie dat niet ontvangt kan zich hier aanmelden) nog eenheuse PRIMEUR. Tröckener Kecks-zanger Rick de Leeuw raakte geïnspireerd door zijn eigen bijdrage in het WB-jubileum nummer en schreef het nummer ‘Niemand thuis’. Dit nummer zal verschijnen op de komende cd ‘Altijd voor het eerst’. Zowel ‘Niemand thuis’ als de tekst van het titelnummer zijn deze maand al te lezen in het Krassend Crayon, WB’s poëzie-rubriek.

Virus
Er schijnt een hackerclub in de V.S. druk bezig te zijn met een nieuw BackOrifice dat voornamelijk je windows settings sloopt. Wellicht dat de redactie vast een voorproefje kreeg want we hadden hier te kampen met het zogenaamde W97M.class-virus. Onze scanner wist daarover de volgende toelichting op te geven:
aliassen: class, poppy, woobie
infecteert: N/A (documenten dus)
komt voor: frequent
grootte: 1234 bytes
kenmerken: polymorf virus
het is een polymorphic word97 macro virus. Some variants display insulting messages like telling user “is a jerk”, etc. Some variants quietly do their infections on opening and closing documents.

Tot onze spijt moest de redactie vaststellen dat we te maken hadden met een zogenaamde `quiet variant’. Graag was de redactie en masse voor `jerk’ uitgemaakt namelijk. :))

Nieuwe auteur
Eentje slechts maar beter dan niets natuurlijk. Ze heet vooralsnog Suzan, de redactie is nog niet achter haar achternaam danwel pseudoniem.
Ze schreef een verhaal getiteld De mythe van de wijsheid. We hopen dat u, lezer, zo vriendelijk wilt zijn de moeite te nemen haar verhaal eens te lezen.

Deadline voor het nieuwe nummer
Aan alles komt een eind en zelfs aan dit jubi-nummer. Zoals wel vaker zal dat aan het eind van de maand zijn, in dit geval eind augustus.De deadline voor het insturen van bijdragen voor het septembernummer ligt dan in diezelfde periode, en wel op 29 augustus.
De redactie zal overigens de komende weken door een, korte, vakantieonderbreking, beperkt bereikbaar zijn per mail. Enig geduld is dus wellicht noodzakelijk wanneer je op antwoord van de redactie wacht. .
Veel leesplezier!

De redactie
L’edicola; WB-archief
meer stukken van deze auteur
meer stukken in dezecategorie
alle in hetarchief hoekhoek

Aan dit zomernummer werkten mee:

J.F.K. jr., Martin Vansteenkiste, J.K. Harsman, Suzan, Rick de Leeuw, Eric Stolk, Harjan Bos, Arnold Jonk, Maarten van Groningen, Melissa van Amerongen, Sofie van der Sluis, Emile Proper en Rogier Verkade.

TOP

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, print, digitale duplicatie, verspreiding op het Internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de redactie.

About de redactie