Big Brother is chasing you – internet als superwalkie-talkie

Berlijn, augustus 2000, nacht. Een man gekleed in zwart latex schiet vlug de duisternis van een nauw steegje in. Eén minuut later volgt een groepje van vijf man in strakke zwarte pakken. “Italian language spoken”, toont het LCD-schermpje op de walkie-talkies die elk van de mannen bij zich hebben. De mannen kijken elkaar aan, wenden hun hoofd in de richting van het steegje, zien daar de achterkant van een pizzeria, kijken elkaar nogmaals, nu veelbetekenend, aan en zetten de achtervolging in. De man in latex houdt zich ondertussen schuil in een container aan het einde van het steegje. Op zijn schermpje knippert de boodschap “you’re spotted, get out of there NOW!” De man springt uit de container, beklimt een trappetje dat naar het dak van een van de panden leidt en verdwijnt wederom in de duisternis… Ontsnapt aan zijn achtervolgers. Voor even.

Was dát even spannend!
En misschien vanaf 1 augustus nog realiteit ook.

www.realityrun.com
Op de onlangs gelanceerde site www.realityrun.com wordt namelijk een superspeurtocht georganiseerd. Het idee is eenvoudig. Een door het internetpubliek gekozen persoon moet zich in een door het internetpubliek gekozen stad (ditmaal Berlijn) gedurende 24 dagen schuilhouden voor… goed geraden: het internetpubliek. Zonder uitrusting, auto of permanente huivesting zal deze zogenaamde ‘RealityRunner’ zich uit de hebzuchtige klauwen van de online-premiejagers moeten weten te redden. De persoon die deze zogenaamde ‘RealityRunner’ weet op te sporen, krijgt namelijk een premie van 10.000 dollar. Indien de ‘Runner’ 24 dagen uit handen van de internettende mob weet te blijven, wint hij 100.000 dollar.
Al met al een aardige combinatie van interactiviteit, een leuke geldprijs en de inmiddels winnende ‘back-to-basics’ gedachte. En ook nog eens in een futuristisch jasje gegoten. Dat belooft wat…Externe link
De RealityRun:
Hou het zelf bij, vanaf 1 augustus op

Fijn recept
Verstoppertje spelen dus, maar met een aantal aantrekkelijke extra’s, die voor dat beetje sjeu kunnen zorgen. De RealityRun vindt bijvoorbeeld op een nét iets grotere schaal plaats dan een normale ‘speurtocht’. Een persoon moet zich schuilhouden in een wereldstad, voor misschien wel duizenden internetters – als we de wel erg optimistische schattingen van de organisatie serieus mogen nemen – waarbij een niet onaanzienlijke beloning in het verschiet wordt gesteld. Hierbij hebben de bedenkers van de RealityRun goed in de smiezen dat enige interactie binnen de groep deelnemers en tussen deelnemers en publiek, een onmisbaar onderdeel is van een succesvolle formule. Noem het ‘interactief’ en het geld stroomt binnen. Dit heeft Veronica’s Big Brother inmiddels voldoende bewezen.

Megainteractief
Waar bestaat deze ‘interactiviteit’ dan uit? Nu, het is op de eerste plaats de bedoeling dat mensen onderling gegevens uitwisselen om achter de identiteit en de schuilplaats van de Runner te komen. Voor mensen die niet in Berlijn wonen is voorzien in een ‘RealityHunter’ – Jack Black, die uit naam van de bezoekers opdrachten ter plekke uitvoert. Deelnemers kunnen echter ook de RealityRunner zélf hints en tips geven om uit handen van de premiejagers te blijven.
Het internetpubliek kan de RealityRunner gedurende de hele periode volgen, althans, in beeld en geluid. De Runner draagt namelijk een microfoon, die is aangesloten op het internet, zodat elk geluid dat hij maakt hoorbaar is. Op basis van vooral deze geluiden zal het publiek de locatie van de Runner moeten achterhalen.
Jack Black, de lange arm van het internet Om dit enigszins te vergemakkelijken krijgt de RealityRunner elke dag een of meerdere opdrachten die – hoe kan het ook anders – medebepaald worden door het publiek. De uitvoering van deze opdrachten is uiteraard zicht- en hoorbaar via het internet.
Bij RealityRun.com bepaalt het publiek dus niet alleen wie de Runner zal zijn, maar ook waar het evenement plaats zal gaan vinden, welke opdrachten de Runner zal moeten gaan uitvoeren en waar de ‘RealityHunter’ zal moeten gaan zoeken. Interactiever kan niet.

Democratische film
De RealityRun is hiermee niet alleen interessant voor de heldhaftigen onder ons die zich graag verstoppen of jagen. Het is ook aantrekkelijk voor het publiek, de mensen achter de knoppen. Zoals de Romeinen vroeger in het Colosseum de gladiatoren konden aanschouwen en door hun gejuich het verloop van het gevecht konden beïnvloeden, kan het internetpubliek ook nu weer live meekijken en de loop van de achtervolging – door informatie aan de deelnemers te geven – bepalen. Zij krijgen in feite een soort reality-film voorgeschoteld, waar ze invloed op uit kunnen oefenen. Waar moet het avontuur gaan plaatsvinden? Het publiek bepaalt. Wie moet onze vluchtende held worden? Het publiek kiest. Gaat het de Runner te gemakkelijk af? Het publiek stemt op een lastiger opdracht.
Met als resultaat: een democratische film met een onvoorspelbaar script. Vang je eigen Schwarzenegger. Dat is toch prachtig?


Realityrun.com heeft (natuurlijk) ook een RealityBabe, maar haar rol in dit alles blijft (natuurlijk) vaag:
“Reality Babe is the long arm of the RealityRun headquarters. She solves tasks, which need a woman´s touch. She´s good looking, but beware: Don´t get in her face when she´s in action – she´s a professional boxer.” Hoax?
Hoewel de makers van de site er werkelijk alles aan gedaan hebben om de bezoekers van de site ervan te overtuigen dat er iets groots zal gaan plaatsvinden, is het echter twijfelachtig of het ooit zo ver zal komen. Het ‘spel’ heeft namelijk een aantal hardnekkige kenmerken van een ‘hoax’. Nep dus.
De organisatie lijkt er maar weinig op gebrand om enige publiciteit aan het evenement te geven. Mails worden niet of nauwelijks beantwoordt en op het net levert de zoekterm ‘RealityRun’ zelfs op de Duitse zoekmachines niet eens een link naar de officiële site op. In Nederland heeft alleen de gratis krant Metro enige zinnen gewijd aan de Reality Run.
De sponsoring is dan ook vrij dubieus. Voor een initiatief dat gemakkelijk 1 miljoen dollar per jaar zal kunnen gaan kosten, is dat toch verdacht. Er is een aantal sponsors op de site, maar dat deze voldoende geld in het laatje zullen brengen kan vrijwel uitgesloten worden. De eerste link vliegt naar een flashje waarop je nu eens niet Bill Gates met eieren kunt bekogelen maar – hoe origineel – fijn mollen kunt platslaan. Altijd leuk natuurlijk, maar niet erg bevorderlijk voor de cashflow. De tweede link leidt naar een javaschem waarop je je voor een obscure Duitse lotto kunt opgeven. En de laatste link is zo dood als een pier. Dat schiet niet op. Waar de club zijn geld vandaan moet halen is daarom nog de vraag.

Minderactie
Het valt dus zeer te betwijfelen of de organisatie ooit aan voldoende hits zal komen om een succesvolle run, laat staan een succesvolle advertentiestrategie, te kunnen organiseren. En met de inhoudelijke input van bezoekers valt het tot nu toe ook behoorlijk tegen. De site heeft een forum, maar het aantal reacties – zoals gebruikelijk bij dergelijke ‘interactieve’ fora – dat daarop ‘gepost’ staat, is op de vingers van twee handen te tellen. En hoewel er een redelijk groot aantal kandidaten is om RealityRunner te worden, zijn deze vrijwel zonder uitzondering allen Duits. Dat is toch een magere oogst voor een ‘dot-com’ site. Tenslotte lijkt de overigens best leuk aangeklede site eerder op het resultaat van een gezellig weekendje flashen, dan op een serieus gesponsord media-event. Het is dan ook de vraag of het überhaupt ooit de bedoeling is geweest om de RealityRun daadwerkelijk te laten plaatsvinden.
Deze mollen dus

RealityRun is spannend en veelbelovend. Dat juist de gebeurtenissen op het internet van invloed zijn op de gebeurtenissen in de werkelijkheid in plaats van omgekeerd, maakt het des te pikanter. RealityRun gaat wat dat betreft een stap verder dan het overgrote deel van de nu bestaande sites op het internet. Die zijn doorgaans weinig meer dan een extensie van een bestaande organisatie of nog slapper: het online archief ervan.
Deze nieuwe ontwikkeling zou dus een grote stap voorwaarts voor het internet kunnen zijn. Probleem is alleen dat het bij lange niet zeker is dat de RealityRun op 1 augustus zal plaatsvinden. Persoonlijk durf ik er mijn geld niet op in te zetten.
Melissa van Amerongen

About melissa van amerongen