Geachte Redactie

Rare boel
In het laatste Lichtpuntje staat een uitgebreid interview met dhr. T. van Slooten, Productie-coördinator van de Divisie Semiconductors. Ik ken de heer van Slooten al jaren, zo’n beetje vanaf de tijd dat het woord `chip’ bij Philips nog niet bestond. We hebben zelfs samen nog gewerkt aan de produktie-reorganisatie 7T, waarmee met succes het produktieproces van de Divisie Licht efficiënter is gemaakt. Kennende dhr. T van Slooten, vroeg ik me eigen tijdens het lezen van het interview af hoe hij dingen kan zeggen als: `Als ik bijvoorbeeld naar de huidige staat van de divisie Licht kijk, dan is het wat de productie betreft toch niet meer wat het geweest is. Dan vraag ik mij af: is Philips, Philips nog wel?‘ en `Semiconductors hebben de toekomst en het draait bij een multinational als Philips nu eenmaal om de toekomst. Niets ten nadele van andere divisies maar met gloeilampjes is Philips groot geworden, maar zal dat niet blijven wanneer er niet nog meer gekeken wordt naar de toekomst. Op mijn zakenreis naar Zuid-Korea heb ik productie-methoden gezien die zeer vooruitstrevend en vernieuwend zijn‘.
Dat is niet de heer van Slooten die ik ken! En er is niets mis met hoe wij al jaren met succes gloeilampen in elkaar zetten. Iedere drie seconden rolt er een gloeilamp van de band. Slechts 0,03% van de lampen blijkt het na productie niet te doen. Welke divisie doet dat na?!
Niet om het een of ander maar ik vraag me dus echt af of de redactie van Het Lichtpuntje de heer van Slooten geen woorden in de mond heeft gelegd. Of dhr. van Slooten gaat zijn boekkie te buiten maar dat geloof ik niet aangezien ik hem ken als een zeer integer en oprecht mens.

G. Vrolijck,
Productie-coördinator Divisie Licht

Naschrift van de redactie:
In de genoemde passages wordt dhr. T. van Slooten letterlijk geciteerd.


Erratum
In Het Lichtpuntje nummer 37, jaargang 33, staat een afbeelding van de Basic Timing Generator for the FT18 Image Sensor (zie afbeelding rechts). Wie echter goed naar het plaatje kijkt, en wie doet dat nu niet bij de Divisie Sensoren, ziet dat het feitelijk de Basic Timing Generator for the FTT1010 Image Sensor betreft! (zie afbeelding rechts).
Een schijnbaar minutieus verschil maar zij die bij Sensoren werken, weten wel beter! Ik zal de technische details achterwege laten maar de vergelijking tussen appels en peren doemt zeker op!
Met het `Let’s make things better!‘ in mijn achterhoofd, leek het mij zeer verstandig u op deze fout te wijzen.

Met vriendelijke groet,
Ir. A.W. van Suchtelen,
Waarnemend hoofd Divisie Sensoren

Naschrift van de redactie:
Inderdaad, `Let’s make things better! Together!‘. Onze hartelijke dank voor deze terechte constatering!

Voorstel
Tot groot ongenoegen van de gehele Divisie IC staan er op de A-werkkamers plotseling ORANJE prullenbakken, in plaats van de vertrouwde blauwe Philips-prullenbakken. Voldeden deze niet meer en zo ja waarom dan niet? Van het oranje krijg ik hoofdpijn en wanneer ik klanten ontvang in mijn A-werkkamer vind ik het belangrijk voor ons corporate image een Philips-prullenbak in de kamer te hebben staan. Navraag bij de Facilitaire Dienst leerde mij dat het om een `kostenbesparende maatregel’ zou gaan. Als ik zie hoeveel geld er gestoken wordt in het imago van Philips dan begrijp ik niet waarom opeens op een futiele kostenpost als de prullenbak bespaard moet worden. En dat terwijl onze eigen klanten de prullenbak nota bene te zien krijgen!
Misschien dat men vindt dat ik hier muggen zift, maar voor mij zit succes in de details!

Drs. T. Groot,
Communicatie-assistent Divisie IC

Rogier VerkadeL’edicola; WB-archief
meer stukken van deze auteur
meer stukken in dezecategorie
alle in hetarchief hoekhoek

About rogier verkade