Het Plagiaat: Karel Glastra van Loon

Paul Witteman: ‘In uw opinieartikel in het NRC Handelsblad gaat u tekeer tegen, wat u noemt, de propagandisten van de Nieuwe Oorlog.

Wat is uw belangrijkste bezwaar?’
Karel Glastra van Loon: ‘Laten we eerst vaststellen dat wat we nu te zien krijgen, de door Bush gecontroleerde CNN-versie van een verschrikkelijke realiteit is. Er vallen meer clusterbommen dan voedselpakketten. Dat hebben de Amerikanen altijd gedaan. De hele Amerikaanse geschiedenis is er een van bombardementen. Wie profiteert hiervan? Dat moeten we eerst vaststellen. Dat is de wapenindustrie. De hele Iran-Contra affaire, die inmiddels vergeten is, heeft aangetoond dat de familie Bush helemaal niet geïnteresseerd is in mensenrechten. Het is een op eigen belang geïnspireerd modern imperialisme. En het is toch verschrikkelijk dat GroenLinks, met zo’n rijke pacifistische traditie, meeloopt aan de leiband van neo-liberaal Tony Blair. Tony Blair, die in vijf jaar zijn hele land heeft uitverkocht aan de belangen van industriëlen.’

Paul Witteman: ‘U bent teleurgesteld in Paul Rosenmoller?’
Karel Glastra van Loon: ‘Zijn verval zet gewoon door. Hij steunt nu opnieuw het verlekkerde platgooien van een land, terwijl in Kosovo is aangetoond dat zoiets alleen maar tot ellende leidt en de hele wereld opjaagt in een zucht naar bewapening en agressie. Rosenmoller hoor ik niet meer over het aanpakken van de werkelijke oorzaken van wat we nu zien.’

Paul Witteman: ‘En wat zijn dan die oorzaken?’
Karel Glastra van Loon: ‘Het idee dat honderdduizenden uitgehongerde Irakeze kinderen minder erg zijn dan de gesneuvelde beurshandelaren en militairen in de Verenigde Staten. De verheerlijking van het eigen wereldbeeld. Terwijl de globalisering tot miljoenen slachtoffers leidt en het niet anders kan dat de tweedeling in de wereld, verkocht onder het mom van vrijheid, gewapende protesten in de hand werkt. Dat moet worden aangepakt. Maar GroenLinks wil zo graag regeren dat in een moeite door het milieuakkoord van Kyoto wordt opgeofferd. Want denk maar niet dat de landen die nu het Amerikaanse militarisme steunen, straks ook maar iets te zeggen hebben over het beleid van die regering. Voor wat hoort wat. Alles wat Amerika doet, is eigenbelang. En het enige belang dat telt, is financieel gewin. Afghanistan is gewoon de zoveelste versie van Vietnam, Chili en de onderdrukking van de regeringen in Cuba en Nicaraqua. Het getuigt toch van een zeldzame domheid om ook maar één moment te veronderstellen er straks iets anders gebeurt dan dat er Amerikaans marionettenregime in Afghanistan wordt geparachuteerd? Dat zijn hand mag ophouden en Nike-fabrieken op haar eigen grondgebied zal moeten toelaten.’

Paul Witteman: ‘Wat is uw oplossing?’
Karel Glastra van Loon: ‘Een politiek gebaseerd op mensen en idealen, niet op bommen en geld. De huidige situatie is gecreëerd door de Amerikanen in een machtsspelletje met de Sovjet-Unie. Laten we niet vergeten dat dit allemaal begonnen is omdat de Amerikanen geen Communistische volksregering in Afghanistan wouden toestaan. En Bin Laden zelf naar Afghanistan hebben gestuurd om met hun wapens een verwoestende burgeroorlog te ontkenen. Zij hebben een klimaat gecreëerd in het Midden-Oosten waarin het normaal is elke dag Palestijnen af te schieten en door het Westen gesteunde dictators de Islam, die een vredige religie is, te onderdrukken. Als je dat omdraait, en daar ben ik een voorstander van, dan ben je af van die dubbelhartige politiek. Maar wie praat over de voedingsbodem, die loopt het risico de in dit land zo populaire consensus te verstoren. Maar ik doe niet mee aan het criminaliseren van Moslims. En ondersteun daarom de opleving van de vredesbeweging. Uiteindelijk zal dat het resultaat zijn van de komende maanden van zinloos geweld. Daar geloof ik in.’

Paul Witteman: ‘Karel Glastra van Loon, schrijver. En dan nu ander nieuws.’

About flora x