Lijst Homo Superior


Look out at your children
See their faces in golden rays
Don’t kid yourself they belong to you
They’re the start of a coming race

The earth is a bitch
We’ve finished our news
Homo Sapiens have outgrown their use

Let me make it plain:
You gotta make way for the Homo Superior!

(David Bowie – Oh you pretty things!, 1971)


God schiep de mens naar zijn evenbeeld. En de mens? Ook die schiep de mens naar zijn evenbeeld. Na een lange evolutie hebben wij ons ontworsteld aan onze nederige status ten opzichte van het opperwezen. We zijn zelf god geworden. Dus wordt het tijd dat de nieuwe schepping gaat evolueren, om op zijn beurt opperwezen te worden.

Hoe God het kunstje flikte wordt niet helemaal duidelijk uit de canonieke boeken. De Raelian-sekte – nu veel in het nieuws vanwege hun bedrijf Clonaid – zegt er wel iets over. Volgens de sekte waren de goden kosmonauten, die door middel van gentechnologie en hun eigen DNA het leven op aarde creëerden. Hoe toevallig! Zo ongeveer zoals wij het nu ook doen. De middelen die ons ter beschikking staan zijn gen- en kloontechnieken enerzijds, maar anderzijds ook de toepassing van allerlei vormen van artificiële verbeteringen als chips en implantaten.

(Laat ik beginnen met toegeven dat ik sterk op de zaken vooruit loop. Zo claimt het bedrijf Clonaid twee gekloonde baby’s op de wereld te hebben gezet, waarvan eentje in Nederland. Veel bewijs is daar niet van. Bovendien staat de kloontechnologie op dieren ook nog in haar kinderschoenen (schaap Dolly was bijvoorbeeld niet erg gelukt). Maar het gaat hier niet om technologische details, hoe interessant de ontwikkelingen ook zijn. Het gaat om de ethiek en de politiek, en laten die nou eens één keer anticiperen op de wetenschap.)


Individualiteit
De politiek staat niet vooraan om gentechnologie te verdedigen. Kritiek uit de Christelijke hoek op het morrelen aan de mensheid is te begrijpen. Zij benadrukken de almacht van God en de nederigheid van de mens. Wie zijn wij om Gods schepping te herdefiniëren? Logisch dus dat CDA, ChristenUnie en SGP zich in hun verkiezingsprogramma’s keren tegen elke vorm van genetische modificatie op mens en dier. Maar in meer of mindere mate geldt dit voor alle politieke partijen. De seculiere partijen baseren bijvoorbeeld hun standpunt tegenover klonen op het gedachtegoed van filosofen, uit de 17e tot en met de 20e eeuw, die de individualiteit van elk uniek mens benadrukken.
Een denkfout, want het klonen is geen aanslag op de individualiteit. De producten zijn vergelijkbaar met eeneiige tweelingen. Zijn dat dan geen twee individuen? Het karakter van een mens (en ook dat van een dier) wordt vooral gevormd door ervaringen. Het feit dat er meerdere exemplaren rondlopen met hetzelfde genetische materiaal betekent nog niet dat zij dezelfde gedachten denken.

Übermenschen
Een verbod op genetische manipulatie of kloneren is onzinnig. De mensheid weet inmiddels dat ze godheid is, en de scheppingsdrang is niet meer tegen te houden. Juist daarom moeten we niet verbieden, maar meedenken om het proces in goede banen te leiden. Alleen: welke banen?

Ik denk dat we alle technieken moeten aanwenden om betere mensen te kweken. De ‘homo superior’ zou in alle opzichten meer ontwikkeld moeten zijn dan de homo sapiens, niet alleen fysiek (sterker, mooier, gezonder, langer – oneindig? – levend), maar ook psychisch (verstandiger, socialer, gevoeliger, meer vredelievend, creatiever enzovoort enzovoort). Er zullen in VN-verband schoonheids- en ethische commissies moeten worden ingesteld om richtlijnen te bepalen voor uiterlijk en karakter. Het lijkt mij niet dat hier iets amoreels aan is. Het verbeteren van de mens gebeurt immers niet uit egoïsme, of uit het streven naar dominantie van een bepaald (blank) ras.
Toch zullen veel sceptici de term ‘homo superior’ associëren met het nazistische ‘Übermensch’. Geef het beestje maar een naam. Er zal een ras van Übermenschen ontstaan, ja, maar: daarvoor hoeven geen Untermenschen worden uitgeroeid. De homo superior zal geleidelijk ontstaan, en wij (als scheppers) hebben er de verantwoordelijkheid voor dat dat op elke plek op aarde gelijktijdig gebeurt.

De homo superior zal zelf ook zo verstandig zijn om geen klasse van Untermenschen te laten ontstaan, omdat dat zowel inhumaan als inefficiënt zou zijn. Die onderklasse zou zich alleen maar tegen homo superior gaan keren. Ongelijkheid, oorlog, honger, armoede zullen er niet meer zijn in de nieuwe heilstaat of (letterlijk) brave new world. Gewoon omdat dat onverstandig zou zijn, en zoals gezegd wordt homo superior zo gekweekt dat hij geen onverstandige beslissingen zal nemen.

Volksempfinden
Geen oorlog, honger of armoede, fantastische verkiezingsitems toch? Er is echter één probleem. Er zal nog wel wat tijd overheen gaan voordat de hegemonie van homo superior de heilstaat verwezenlijkt. En de politiek denkt niet in lange termijnen, die is uit op snelle winst. Dus worden er juist in 2003 personen tot Untermensch verklaard (alles wat niet Kaukasisch is en toch het lef heeft om in Europa te verblijven, of eigenlijk sowieso alles wat niet Kaukasisch is). We gaan blijmoedig een oorlog in en creëren een onderklasse op nationaal en op mondiaal niveau. Juist omdat partijen zoveel mogelijk tegemoet willen komen aan het weinig rationele ‘Volksempfinden’ om zo een maximaal aantal zetels te behalen. Homo sapiens maakt er onverbeterlijk een zooitje van.

Kunstmatige intelligentie
Maar er is nog een veel prangender reden waarom de homo sapiens plaats zou moeten maken voor de homo superior. De grootste bedreiging voor de mensheid zal uit onverwachte hoek komen. Slechts een enkele wetenschapper of ’toekomstvisionair’ wijst op de ontwikkeling die kunstmatige intelligentie gaat doormaken. Wij zijn nu in staat robots en computers te maken die, om het in menselijke termen uit te drukken, veel sterker en gezonder zijn dan wij. En langzaamaan kunnen wij deze wezens zelfdenkend vermogen geven. Daardoor zullen zij eens in staat zijn nieuwe zelfdenkende machines te produceren, en ga zo maar door. Geen slechte ontwikkeling, want de voordelen die het de mens zal opleveren zijn legio. Maar wat als dit nieuwe artificiële ras zich tegen homo sapiens zal keren? Daar zijn we niet tegen opgewassen.
Ook hier geldt weer: je kan de ontwikkeling niet tegenhouden, dus kan je het maar beter stimuleren om het in goede banen te leiden. De homo sapiens zal niet in staat zijn om te gaan met geavanceerde kunstmatige intelligentie. De homo superior (zelf deels artificieel) zal de wedloop om hyperefficiënt denken of oneindig leven glansrijk doorstaan; met behoud van menselijke eigenschappen als rechtvaardigheid, gevoel, intuïtie en de sociale vaardigheden die we bij robots en computers moeten missen.

LHS
Aan het begin van de 21e eeuw staat de mens voor een zeer uitdagende en grootse stap in de evolutie. De traditionele politieke partijen zien dit volledig over het hoofd. Waarom dus stemmen voor honderdvijftig sterfelijke poppetjes die vier jaar lang de banken van de Tweede Kamer gaan bezetten? Het wordt tijd voor een partij die de opkomst van de homo superior in goede banen gaat leiden. Een soort LHS, zeg maar. Lijst Homo Superior. Omdat er nog heel wat valt te regelen. De VN-commissies over hoe klonen eruit moeten zien, bijvoorbeeld, of een commissie voor de rechten van klonen (want wat dat betreft schetst de film Blade Runner uit 1982 ons een schrikbarend voorbeeld). Heel belangrijk is ook om na te denken hoe we omgaan met mislukte experimenten.

Een hele kleine kiem voor deze futuristische gedachten ligt er misschien; in de Partij van de Toekomst (lijst 14). Ondanks de media-aandacht voor schertsfiguren als Johan Vlemmix (“een minister van feest”) en Mental Theo, weet ik uit betrouwbare bron dat ze daar een heus Wetenschappelijk Bureau aan het opstarten zijn, dat zich serieus met ’toekomstzaken’ gaat bezighouden. Wellicht is hier de houding tegenover de homo superior wat minder kortzichtig. De verkiezingsleus voor de volgende kamerverkiezingen heeft David Bowie de partij al aan de hand gedaan: “You gotta make way for the homo superior”.

About leendert douma