Eerste significante online-ridderorde in Vlaanderen – Een gesprek met auteur Thierry Deleu

Op 12 november 2004 werd het bestaan van The Knights of the Razorblades openbaar gemaakt. The Knights of the Razorblades is de eerste significante online ridderorde in Vlaanderen.
Auteur Thierry Deleu is nauw betrokken bij deze gebeurtenis.

Bent u lid van deze mysterieuze ridderorde? Zo ja, mag u uit de biecht spreken?

Thierry Deleu: “In de princiepsverklaring staat letterlijk: Hij/zij mag zijn scheergenoten niet bekend maken, behalve in uiterste nood en indien de omstandigheden de discretie niet in gevaar brengen. Hij/zij is echter vrij zichzelf als ridder te identificeren. Dat laatste is nu met mij het geval in overleg met de Grootmeester.”

Waarom een nieuwe ridderorde? Of moet ik vragen: waarom treedt zij nu in het openbaar?

TD: “Omdat de tijd rijp is en de nieuwste technologische middelen efficiënt. The Knights of the Razorblades streeft naar de totstandkoming van een netwerksamenleving met het internet als belangrijkste medium. De ingebakken flexibiliteit van het internet biedt de ridders ongekende voordelen in een omgeving gekenmerkt door constante verandering. Het internet is hun geprefereerd communicatiemiddel. Het maakt communicatie mogelijk tussen verschillende personen, op zelfgekozen tijdstippen en op globale schaal.”

Is de ridderorde louter een spel, een ludieke groep, een recreatieve bezigheid voor zonderlingen?

TD: The Knights of the Razorblades moedigt haar ridders aan tot het verwerven van doorgedreven muis en toetsenbordkennis. Klinkt dat ludiek of veeleer werelds? Via deze kennis proberen wij echter de Ultieme Verbinding te maken. In de Webtempel kunnen ingewijde en profaan elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. In de Webtempel bevindt zich ook de Aller Ultiemste pagina, enkel toegankelijk voor ridders van The Knights of the Razorblades. Ludiek? Jawel, maar achter het spel schuilt de ernst!”

De ernst? De naam Orde van de Scheermesjes roept niet direct veel sérieux op? Is The Knights of the Razorblades een serviceclub?

TD: “The Knights of the Razorblades wil met de keuze van haar naam zonder omwegen haar grootste bekommernis meedelen: de principes te kennen geven die aan haar Orde ten grondslag liggen. Het scheermesje staat immers symbool voor rein, ongekunsteld, eenvoudig, zonder aanstellerij, recht voor z’n raap, een man, een man, een woord, een woord, onbevooroordeeld, onbevangen, eerlijk.
Bovendien waren (zijn) “Kousenband”, “Halsband”, “Eikenkroon”, “Cordon Bleu”, “Gulden Vlies” ook geen diepzinnige symbolen en toch waren (zijn) zij ridderorden.
The Knights of the Ramorblades is nog wel iets anders zijn dan een serviceclub. Deze “ridders” gaan verder in het promoveren van ethische waarden en persoonlijke vervolmaking. Op basis van symbolen en instructies ontwikkelen zij een originele methode van zelfkennis, zelfverbetering en universele solidariteit die verder reikt dan wat een serviceclub aanbiedt.”

Zijn jullie dan de moderne Tempeliers?

TD: “Goede vraag. The Knights of the Razorblades wil zich inderdaad niet losmaken van een constructie die haar onderbrengt bij een quasi middeleeuwse organisatie, met name de Tempelridders. Hoewel The Knights voor deze constructie kiezen, zijn zij toch geen epigonen die retrogevoelens koesteren en bang weg vluchten in de veilige schoot van de duistere Middeleeuwen. The Knights transponeren het gedachtegoed in de toekomst. Ze zijn op hun tijd vooruit. Ze bevinden zich in de Melkweg van het Internet. Op zoek naar de Ultieme Verbinding. Ze willen geenszins het middelpunt van de wereld zijn, veeleer en met nadruk een Centrum van Eenheid.”

De ridderorden waren alle godsdienstig. Jullie ook?

TD: “De evolutie naar ofwel godsdienstige ridderorden, ofwel vrijzinnige die oorspronkelijk ook religieus waren, heeft natuurlijk historische verklaringen. Of het ook anders had gekund, is vanuit historisch standpunt een interessante vraag, maar in de optiek van de toekomst minder belangrijk.”

Dat klinkt zo vaag. Wees eens concreter, graag.

TD: “Op het ogenblik dat de “Wereldse Arrogantie” een concilie voorbereidt dat zal proberen de klok van de vooruitgang achteruit te zetten, is The Knights of the Razorblades het gepaste antwoord op deze regressie. Terwijl de “Wereldlijke Arrogantie” zich afkeert van de Goddelijke Verbinding en zich slechts met de zwakken gaat inlaten wanneer zij macht verwerft en de wijdvertakte “wereldse verbinding” als het enige goed uitroept, moet The Knights of the Razorblades een beweging op het getouw zetten die soepel en minder evolutionistisch de slinger van Foucault zijn werk laat doen.”

Dus toch religieus?

TD: “Religie en godsdienst zijn voor ons geen synoniemen. Het is ondenkbaar dat The Knights of tbc Razorblades de vrije gedachte zou afremmen of conditioneren om op filosofisch en sociaal gebied de plak te kunnen zwaaien. The Knights of the Razorblades kan zich niet vastsnoeren in verouderde idealen, zij mag haar lot niet verbinden aan dat van voorbijgaande maatschappelijke instellingen. Veel minder nog mag zij toetreden tot deze nieuwe “Wereldse Arrogantie” die alle krachten bundelen wil om een “cordon sanitaire” op te werpen tegen vrije en eerlijke mannen die door ideologie, altruïsme en onbaatzuchtigheid het ideaal van het gemeenschappelijk welzijn wil ontwikkelen.”

Hoe kan iemand zich kandidaat stellen?

TD: “Via de website http://www.knightsrazor.com. Voelt iemand zich aangesproken? Via de sectie ‘ridder worden’ krijgt men meer informatie over toetreding tot de orde. Man of vrouw, computeringewijde of leek, iedereen met een gezonde drang naar kennis en absurditeit, komt in aanmerking. In de sectie ‘Geschiedenis’ krijgt de kandidaat een overzicht van het onstaan van de Orde.”

Dank voor het gesprek.

TD: “Graag gedaan!”

Thierry Deleu

About thierry deleu