WB Mailinglijst misbruikt

<!–#set var="description" value="Iets of iemand heeft kans gezien onze berichtenlijst te misbruiken om er eerst uitschrijfinformatie mee te versturen, en daarna met irritante regelmaat lege e-mails. Het bombardement is inmiddels gestopt. En de oorzaak is gevonden!” –>Mededelingen m.b.t. de lege mails die vanaf afgelopen zaterdag aan de WB verzendlijst werden gestuurd worden zo spoedig mogelijk op deze pagina geplaatst

Dinsdag 8 juni 2004, 15.00 uur
Aha! Nou, we weten het hoor. Ook Vuurwerk heeft gemeld dat de oorzaak van de lege mails ‘een technische storing’ (toch al concreter dan ‘probleem’) was. Daardoor is onze adressenlijst kennelijk “kapot gegaan” en is de server om de haverklap lege e-mails gaan uitstoten. Maar dat wisten we al. Hoe het dan toch komt dat de mailtjes elkaar steeds sneller opvolgden, kon de helpdesk ook niet verklaren…

Woensdag 2 juni 2004, 13.50 uur
Correctie op de vorige mededeling! De redactie ontving een tweede reactie op de vele e-mails die ze dit weekend stuurde. Dit is de reactie op de eerste mail die we schreven naar de helpdesk van Vuurwerk. Kunt u raden wat ze schrijven? Inderdaad, zoek de verschillen!

Geachte klant,
Deze email zijn veroorzaakt door een technisch probleem op onze mailinglistserver. Echter het gehele weekend zijn er over het algemeen lege emails verstuurd naar een groot aantal klant. Dezeproblemen zijn op dinsdag ochtend rond 11.00 verholpen.
Onze excuses voor het ongemak.

Een standaardbrief is tot daar aan toe, maar dan nog zo slecht geschreven en zo on-informatief… geen pluim. Wederom overigens anti-gedateerd. Dit keer drie dagen eraf! Dat schiet op!

Woensdag 2 juni 2004, 13.30 uur
De redactie heeft zojuist de eerste (!) reactiemail ontvangen op de vele mails die ze dit weekend naar Vuurwerk en aanverwanten heeft geschreven. Onderstaand bericht is de repliek van een Versatel medewerker (Vuurwerk valt onder Versatel) op een mail die we zondag stuurden. Gelukkig kan de medewerker ons precies uitleggen wat er aan de hand was…

Geachte klant,
Deze email zijn veroorzaakt door een technisch probleem op onze mailinglistserver. Echter het gehele weekend zijn er over het algemeen lege emails verstuurd naar een groot aantal klant. Dezeproblemen zijn op dinsdag ochtend rond 11.00 verholpen.
Onze excuses voor het ongemak.

Overigens was de mail die wij stuurden twee dagen anti-gedateerd. Ook een manier om je responsietijd te verlagen!

Dinsdag 1 juni 2004, 16.00 uur
We hebben geïnformeerd bij de politie (de digitale recherche, yeah!) of het zinvol is aangifte te doen. Ze konden hier natuurlijk niet zomaar antwoord op geven. Of aangifte ergens toe leidt hangt o.a. af van de woonplaats van de dader (buitenland = vergeet het maar), en van de vraag of er ingebroken is in een (ons) systeem. Sowieso kunnen we aangifte doen wegens overbelasting van ons systeem en van dat van onze adressanten. Het wachten is momenteel (weer) op Vuurwerk, dat als het goed is aan het uitzoeken is wat er precies heeft plaatsgevonden. Pas dan weten we waar we precies aangifte van zouden moeten doen en moeten we beslissen of we dat zullen doen…

Dinsdag 1 juni 2004, 12.30 uur
E-mailbombardement is inmiddels ook opgepikt door Webwereld. Met een tamelijk harde veeg naar Vuurwerk… http://www.webwereld.nl/nieuws/18664.phtml

Dinsdag 1 juni 2004, 11.58 uur
Jawel! De lijst is echt afgesloten, geen lege e-mails meer. Vuurwerk heeft nog niet kunnen ontdekken wat precies de oorzaak is geweest van het bombardement, noch wie of wat erachter heeft gezeten. De vriendelijk mevrouw van de helpdesk vertelde wel dat Vuurwerk nog niet eerder zoiets heeft meegemaakt.
De normale gang van zaken is dat Vuurwerk de provider van de dader zal opsporen, waarna deze provider de dader een waarschuwing zal geven. Als hij het dan nog een keer doet, wordt hij op een zwarte lijst gezet. Aangezien het ons lijkt dat een waarschuwing in dit geval een lachertje is, zal Writers Block in elk geval een officiële klacht indienen tegen de dader via Vuurwerk, en wellicht ook juridische stappen gaan ondernemen. Aangifte doen dus. Of dat ook wat oplevert is natuurlijk de vraag…

Dinsdag 1 juni 2004, 11.30 uur
En toen was het stil… Zou Vuurwerk dan al…? Nog geen bevestiging, maar wat een zalige rust…

Dinsdag 1 juni 2004, 9.15 uur
We hebben Vuurwerk, onze hostprovider, weten te bereiken, en we begrepen dat ten minste vier andere Majodormo mailinglijsten te kampen hebben gehad met het lege e-mailbombardement. Vuurwerk is nu bezig het probleem uit te zoeken, en hoopt het nog deze ochtend op te lossen.
We hebben in elk geval verzocht de Writersblock mailingslijst zo snel mogelijk af te sluiten, zodat lezers geen last meer hebben van de lege e-mails, die zich nu wel met erg grote regelmaat laten zien…

Maandag 31 mei 2004, 20.30 uur
Iets of iemand heeft kans gezien onze Majodormo berichtenlijst te misbruiken om er eerst uitschrijfinformatie mee te versturen, en nu met irritante regelmaat lege e-mails. We proberen het probleem te verhelpen, maar waarschijnlijk is het wachten tot de hostprovider Vuurwerk weer op kantoor zit (dinsdagochtend).
Aangezien we zelf geen toegang meer hebben tot deze lijst, kunnen we adressanten ook niet uitschrijven.

Met plaatsvervangend excuus
De Redactie

About de redactie