WB Rubrieken Redactioneel – december 2005

Één-voor-twee-Wé-Bé
Met de nieuwe spelling weten we het ook niet meer, tussenstreepjes, hoofdlettertjes, accents aigu, accents grave (ofwel streepje-VVD, streepje-PvdA, zoals onze leraar Frans placht te zeggen, toen politiek nog gemakkelijk verteerbare kost was), dus we spellen tegenwoordig bij WB maar wat raak. Welke spelling is correct? Welke hip? Welke het gemakzuchtigst? We denken er nog even over na. De eindredacteur is ondertussen op welverdiende vakantie en dankt de Taalunie van harte.
Anyway, een één-voor-twee-Wé-Bé dus. Ofwel, één WB (1) voor twee (2) maanden. Jawel, want het is weer december, en in januari slapen wij uit. Winterslaap ja, zoiets dergelijks. Daarom wel een beetje dikker dan normaal, en met een paar bijzondere bijdragen (u pikt ze er alle tien zelf wel uit hè).

Nieuwe auteurs, nieuwe dichters
Jacqueline Kennedy (vast een pseudoniem!) stuurde haar verhaal Knöffig en belandde promt bovenop de stapel kopij. Kerst en Ikea, daar hebben wij een zwak voor bij WB.
En Mariëlle Denissen debuteert deze maand in het Krassend Crayon, met aanmoedigingsprijs!
Tevens ook het vermelden waard: een tweede bijdrage van Nargilah V.H., veelbebedeld, en gekregen, met succes, en tot groot genoegen van de redactie. Lees dat spul, het is de moeite waard. En een gedicht van Thierry Deleu. Oproer op de poëzieredactie! Wat een inzending! Er werden zelfs al plannen gedroomd Thierry per helicopter over te vliegen naar Amsterdam en zijn gedicht in te laten rappen. Dat is voor een volgende keer, en een mooie gelegenheid uw eigen rapkunsten te beoefenen (stuurt u uw mp3’s naar de redactie, we zullen ze zeker plaatsen – voor zover er ooit iets zeker is bij WB natuurlijk).
Ten slotte: Absint, de man achter de porno in WB, schreef zijn eerste nette stuk voor WB en werd prompt uitverkoren.
Interne link
Genoemde artikelen:
– Kennedy’s Kn÷ffig

– poëzie van Denissen en Deleu

– Nargilah V.H.’s Bios En De Uitroeiing Harer Dialecten

– Absint-non-porno

Post
Een nieuw onderdeel van het redactioneel: ingekomen post. Om mensen af te leren allerhande onzin in onze mailbox te deponeren.
Deze keer een brief aan columnist Jan Bletz. Wie weet op welk artikel van Jan onze K.S. denkt te reageren, wint de WB-post-prijs.

Geachte heer BletzIk ben tweedejaarsstudente Event- en vrijetijdsmanagement aan de Katho te Kortrijk. Voor het vak bedrijfsethiek mochten wij uit verschillende opdrachtsuggesties kiezen. Ik heb voor “human interest programma’s op televisie” gekozen omdat dit een boeiend onderwerp is. Hopelijk vindt u de tijd om mij te helpen met onderstaande vragen.

1. Mag de overheid zich bemoeien met de inhoud van de media? Wat indien de overheid een groot deel van de media in handen heeft?

2. Moeten gewelddadige boodschappen gecensureerd worden?

3. Verpakking is belangrijk, soms belangrijker dan de inhoud, ook wanneer het om boodschappen gaat van algemeen belang of algemeen nieuws. Mediajongens spelen handig in op de nieuwe vastgestelde “behoefte aan een verhaal”. Alles mag, alles kan, alles wordt ook gemaakt als het de kijker, internetsurfer, toehoorder, … maar weet te bekoren. Wat denkt u hiervan?

4. Welk mensbeeld steekt achter een human interest programma?

5. Kan alles getoond worden wat leuk is?

ALvast bedankt voor de hulp!

Met vriendelijke groeten

K.S.

Zullen we het woord “vraagafbakening” weer opnemen in het verplicht curriculum van het hoger onderwijs?

Deadline voor het februarinummer
Wie een bijdrage aan het februarinummer wil leveren is van harte uitgenodigd, en welkom geïnviteerd, zoals de redactie graag pleegt te zeggen. Stuur je artikel of gedicht bij voorkeur via het vacatureformulier, maar mailen met redactie@writersblock.net kan ook (zorg ervoor dat je mail door het spamfilter heenkomt, dus artikelen over Viagra liever via het formulier).De deadline is op 1 februari. 2006, dat is.

De redactie

Aan dit nummer werkten mee:
Thierry Deleu, Absint, Nargillah V.H., Mariëlle Denissen, Jacqueline Kennedy, Rein van der Woude, Gerard Mutsaers, Helmut, Daniel Tijink, Loes Neve, J. K. Harsman, Sam Gerrits, Simone Duwel, Yvonne Pannekoek, Maarten van Groningen, Jan Bletz, Arnold Jonk, Melissa van Amerongen, Rogier Verkade, Sofie van der Sluis, Take Vrijlandt en Emile Proper

Redactie

About de redactie