Matchmaking Facts: politici versus burgers

De data uit WB’s Matchmaker levert niet alleen allerlei interessante wetenswaardigheden op over politici. Ook komen we van alles te weten over de matchende burger. Die gegevens zijn vooral interessant als er grote verschillen zijn tussen de burger enerzijds en de politiek anderszijds. Welnu, die zijn er.

Belangrijke thema’s
Deze grafiek spreekt boekdelen. De politici vinden werkgelegenheid gemiddeld het belangrijkste thema (18,8%). Burgers niet. Die zien het onderwijs achteruit hollen en luiden de alarmklok: 28,7% geeft onderwijs de hoogste prioriteit. Saillant detail: veiligheid als verkiezingsthema is zo ontzettend 2002. Slechts 2,6% van de burgers kiest het als belangrijkste thema. 9,7% van politici denkt nog te kunnen scoren met veiligheid.
Belangrijke politieke thema's
Onbelangrijke thema’s
Wij vroegen: wat is het minst belangrijke thema de komende periode? Maar liefst 30,4% van de burgers zegt: lastenverlichting interesseert ons niet. Tel daarbij op de 14,8% van de burgers die veiligheid als onbelangrijkste thema kiest en je begrijpt waarom de VVD maar niet wil scoren deze verkiezingen. Verder valt op dat de burger meer om milieu (5,9% onbelangrijkste thema) en huisvesting (10,8% onbelangrijkste thema) geeft, dan de politici (13,6% respectievelijk 18,2%).
Onbelangrijke thema's
Belangrijke eigenschappen
Eerlijkheid en betrouwbaarheid scoren bij zowel burgers als politici het beste (politici: 36,9 en 34,7% respectievelijk, burgers: 32.9 en 22.8 % respectievelijk). Daarnaast vindt de burger dossierkennis belangrijker dan politici (10.9 versus 4%)
Eigenschappen

Geschiedenis
De Val van de Muur is de belangrijker dan de aanslagen op het WTC, de stichting van de staat Israël en de oprichting van de EU vindt 40% van burgers en politici. Policiti spreken liever met Bin Laden (50%) dan met Hitler (16%). Bij burgers is die score min of meer gelijk: Hitler (35,7%), Bin laden (31,8%).
Wie willen we spreken

About emilio