Overpeinzingen op de redactie. Aflevering: Laatste Loodjes

Het is buitengewoon stil op de Writers Block-redactie, deze legendarische 29 oktober 2006. Niet omdat, zoals te doen gebruikelijk, iedereen er is maar niks doet, maar omdat iedereen er is én iets doet. Wat heet iets. Het is alle hens aan dek, want de deadline van de WB Verkiezingen Special (c) 2006 komt akelig dichtbij. Zelfs op de enige dag van het jaar die 25 uur duurt.Proper zit koortsachtig gebogen over de laatste stellingen van de WB-Stemtest (c) 2006, Van der Sluis pelt aan t begin van het 37e rolletje plakband om de nieuwste logistieke schema’s op te hangen, Verkade trekt zich in Lotus-zit na de afgelopen negen uur non-stop politieke citaten te hebben gerangschikt, de blauwheid van van Amerongen d’r telefoonarm begin vervaarlijk door haar witte overhemd heen te kleuren en Van Groningens ogen flitsen als een stroboscoop in anticipatie op het afgaan van de elf gsm’s die verspreid over zijn desk liggen en hotlines leggen met de diverse campagnebureaus.
En dan plots…

Van Amerongen:
Mijn god!
Van Groningen:
Hm?
Van Amerongen:
Is dat een seriemoordenaar?
[wijst ontzet naar Leo Nijenhuijs]
Van Groningen:
Nee hoor, een aanstaande volksvertegenwoordiger
Van Amerongen:
Wat?! Laat mij raden…Eén NL?
Verkade:
Helaas…
Van Amerongen:
Partij voor de Vrijheid?
Proper:
Mis…
Van Amerongen:
Godver, ehm….SGP?
Van Groningen:
[schudt meewarig t hoofd]
Van Amerongen:
[hoopvol]
Hilbrand Nawijn dan, vermond als nieuwe eenmansfractie?
Van Groningen:
Zal ik het je vertellen?
Van Amerongen:
[stampvoetend]
Ik kan het niet úitstaan dat mijn politieke vooroordelen niet meer kloppen these days. Verlos me uit mijn ellende…
Van Groningen:
Het is Leo Nijenhuijs. Vanaf 23 november jouw volksvertegenwoordiger namens de Partij voor de Dieren
Van Amerongen:
Poeh! Het lijkt mij eerder iemand die als ontbijt vleermuizen roostert
Proper:
Het een sluit het ander niet uit natuurlijk
Van Amerongen: & Van Groningen:
Want?
Proper:
Och, Prins Bernhard joeg ook jaarlijks een gros everzwijnen richting de eeuwige jachtvelden onder het mom van `we helpen de natuur een handje haar evenwicht te behouden’
Van Amerongen:
Maar dan zou er dus sprake moeten zijn van een vleermuizen-surplus moeten zijn in Nederland, ware het niet dat ik de vleermuis alleen bij wijze ván in verband bracht met Leo Nijenhuijs
Van Groningen:
Juist! Mijn gevoel voor logica begon al op te spelen
Proper:
And what’s more, misschien klopt het an sich wel, maar verschalkt Leo liever een setje buidelratten dan een roedel vleermuizen als ontbijt
Van der Sluis:
Hallo?
Van Groningen & van Amerongen & Proper & Verkade:
Hm?
Van der Sluis:
Ik heb in het verleden wel eens zaken lichtelijk overdreven, maar in dit geval meen ik toch dat het een understatement is dat we nog reteveel werk hebben liggen dat afmoet binnen een hysterisch krappe deadline
Van Groningen & van Amerongen & Proper & Verkade:
Correct
Van der Sluis:
Zullen we de casus Leo Nijenhuijs verder dus laten rusten en andere mogelijke kwesties die het niveau van Lingo niet ontstijgen evenzeer?
van Groningen:
Maar…
van Amerongen:
…we zijn graag compleet…
Proper:
…en scherp…
Verkade:
…en sinds de hele landelijke politiek over Lingo gevallen is…
van Groningen:
…lijkt opeens ook een kwestie als `het ontbijt van Leo Nijenhuijs‘…
van Amerongen:
…of eerder de vraag, heeft Leo Nijenhuijs de X-factor van een seriemoordenaar of de X-factor van een dierenvriend…
Proper:
…plots ook heel relevant
Van der Sluis:
[ontwikkelt de kleur van een geroosterde vleermuis]
Wie nu niét subiet aan de slag gaat met de iedereen bekende hoofdzaken van de verkiezingsspecial, plaats ik eigenhandig in isoleercel en dwangbuis en wordt getrakteerd op 131 uur integrale videoregistratie van de afgelopen partijcongressen
Van Groningen:
Oei
Van Amerongen:
Fuck
Proper:
Ouch
Verkade:
Moeder!
[De redactie hervindt haar bijna verstoorde arbeidsethos met de indrukwekkende werkstilte als bewijs. Soms is er wat geschuifel van voeten te horen, een kuch, regelmatig een diepe zucht. Als niet bijna de hele redactie gestopt was met roken, zou de rook nog driftig kringelen, maar nu heerst er slechts opperste concentratie. Zelf de fax is stil. Het stadium van ‘overpeinzen’ is de redactie voorbij. Er wordt gewerkt alsof het leven er vanaf hangt. En dat is ook zo, want 131 uur integrale videoregistratie van de partijcongressen overleeft niemand. Zelfs geen WB-redactielid dat meent alle denkbare tegenslagen op redactioneel gebied doorstaan te hebben
En dan plots…]
Eén der elf gsm’s op van Groningens desk:
Tuuut….tudeduuut….u wordt gebeld door de persvoorlichter van…
Van Amerongen:
Laat me raden: het CDA!
Proper:
De SP!
Verkade:
De ChristenUnie!
Eén der elf gsm’s op van Groningens desk:
….de Partij voor de Dieren
Van Groningen:
Sodeju!
Proper:
Dat die lui uberhaupt een mobiel hebben, er was toch vast wel een onderzoekje voor handen dat aantoont dat UMTS knuffelvarkens volkomen van slag brengt?
Eén der elf gsm’s op van Groningens desk:
Tuuut….tudeduuut…. Tuuut….tudeduuut…. Tuuut….tudeduuut….gaat u nog opnemen godbetert of hoe zit dat…?
Van der Sluis:
Van Groningen neem NU die hotline aan!
Van Groningen:
Hallo, met WB -magazine. Met wie heb ik het genoegen?
Eén der elf gsm’s op van Groningens desk:
U spreekt met Leo Nijenhuijs van de Partij van de Dieren, bent u op de hoogte van onze standpunten…
[en zo werd het nog een lange, hele lange nacht…]

About de redactie