Overpeinzingen op de redactie

[Het WB redactielokaal is weer eens een grote puinhoop. Overalliggen ontmantelde computers, printplaten, kabels en anderecomputeronderdelen.]
Van Groningen:
Dat gaat niet houden. Wordt te warm. Je weet toch.
Proper:
Fuck it. Dan maar warm.
[Steekt stekker in het stopcontact.]

Zo.
[Er begint van alles te zoemen, te ratelen en te booten. De ogenvan Proper en Van Groningen beginnen enthousiast te glimmen]

Onduidelijke computeronderdelen:

Poef!
[Alles is weer stil]

Van Groningen:
Ik zei toch.
Proper:
Fijn. Heb jij ook een keer gelijk. … Verdomme, ik dacht dat ie hetzou houden, dankzij die koeler.
Van Groningen:
Die koeler heeft onvoldoende capaciteit.
Proper:
Dat kun je wel zeggen. Enfin: niet getreurd. Zekeringen vervangen ensolderen maar weer.
Van Groningen:
Juste.
[Lange tijd is het stil. Af en toe sist er wat en aanhoudend klinkthet getik van soldeerbouten op printplaten. De redactie vult zich langzaammet de aangename stank van soldeer.]

Van Groningen:
Zet de oscilloscoop eens aan…
Proper:
Okay.
[Zet een schakelaar om en tuurt op de oscilloscoop]

Ziet er lekker uit. Ik zie nog wel een anomalie rond 2,11.
Van Groningen:
Zo beter?
Proper:
2,09.
Van Groningen:
Fuck. … Oh wacht, als ik deze krokodillebek even lostrek?
Proper:
Krokodillenbek.
Van Groningen:
Pleur op met je tussen-n. Ik ben toch geen Groninger.
Proper:
Ook niet van oorsprong?
Van Groningen:
Niet dat ik weet. Hoezo?
Proper:
Je naam doet zoiets vermoeden..
[Van Groningen kijkt Proper schaapachtig aan]

Proper:
0,8.
Van Groningen:
Durven we dat?
Proper:
Ik durf alles.
Van Groningen:
Fijn zo. Let’s assemble & boot the fucker.
[De deur zwaait open.]

Van Amerongen:
Wat een zooi. Wat heeft dit te betekenen?
Van Groningen:
Dit is de absolute macht.
Van Amerongen:
Zou je denken?
Van Groningen:
Jazeker.
Van Amerongen:
Kun je dat even toelichten?
Van Groningen:
Jazeker.
[Klopt zelfvoldaan op een onttakelde stemcomputer]

Weet je wat dit is?
Van Amerongen:
Een onttakelde stemcomputer.
Van Groningen:
Heel goed. Nu weet je wellicht ook dat Proper en ik nogal handig zijnmet lasapparaat, soldeerbout en computer.
Van Amerongen:
Aha!. Jullie hebben een stemcomputer nagebouwd zodat mensen denken datze stemmen maar in werkelijkheid… eh. Wat moet je daar nou mee?
Proper:
Dat is een goede vraag. Wij hebben dan ook geen stemcomputernagebouwd. Want inderdaad: wat schiet je daar nu mee op? Rest de vraag:wat hebben wij dan wel gebouwd?
Van Amerongen:
Kunnen we dat retorisch traineren even overslaan en ter zake komen?
Van Groningen:
Is dat een retorische vraag?
Van Amerongen:
Ja!
Van Groningen:
Wij hebben met behulp van deze oude stemcomputer, eensatellietschotel, jouw laptopje en nog wat oude computeronderdelen eenapparaat gebouwd waarmee we kunnen inloggen op de centrale computer waaropalle uitgebrachte stemmen worden uitgebracht!
Proper:
En we kunnen niet uitsluitend inloggen, we hebben ook writeaccess!
Van Groningen:
Met andere woorden…
Van Amerongen:
Jullie kunnen je eigen stem uploaden… Nou, handig hoor. Hoelang zijnjullie daar nu mee bezig geweest?
Proper:
Je begrijpt het verkeerd. We kunnen de einduitslag invoeren!
Van Amerongen:
Wat?!
Van Groningen:
We kunnen de einduitslag invoeren!
Van Amerongen:
Shit.
Proper:
Goed hè.
Van Amerongen:
Tering.
Van Groningen:
Ze snapt het nu, hoor.
Van Amerongen:
Maar wie gaan jullie nu invoeren?
Van Groningen:
Eh…
Proper:
Nou… eh…
Van Groningen:
PvdA als winnaar?
Proper:
Nee zeg, niet die Van Heemst een beetje in het zadel helpen.
Van Groningen:
Ja, daar zit wat in. VVD dan maar?
Van Amerongen:
Nee zeg, voor je het weet heb je iedere week Wiegel op tv.
Proper:
Best moeilijk hoor, kiezen.
Van Amerongen:
Ik heb een idee! Is hier nog een computer waar je normaal een briefjeop kunt tikken en een mailing mee kunt verzenden?
Van Groningen:
De computer van Proper doet het nog.
Van Amerongen:
Die kun je dicteren, toch?
Proper:
Yep.
Van Amerongen:
Computer! Neem nota!
Computer:

Oki doki.
Van Amerongen:
Aan: alle verkiesbare kanidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van2006. Zoek daar zelf even de juiste e mailadressen bij computer.
Computer:

Oki doki.
Van Amerongen:
Van: WB Magazine etc, etc
Betreft: Stemmen

Beste volksvertegenwoordiger,

Het is weer verkiezingstijd. Dat is een tijd van een hoop gedoe en veelonzekerheid. U moet folderen, debatteren en campagne voeren als nooit tevoren. En waarvoor? Dat moet je altijd maar weer afwachten, want in dezetijd van zweverij en proteststemmen kunt u dingen naar de hand van dekiezer wat u wilt: of ze ook op u stemmen is zeer de vraag.
Maar waarom al die moeite als het in deze tijd ook heel anders kan? WBdoet u een uniek aanbod. U geeft door hoeveel stemmen u gehad had willenhebben en WB voert uw campagne voor u. Discretie verzekerd en metuitslaggarantie.

Jazeker: voor een geringe vergoeding garandeert WB dat u precies hetjuiste aantal stemmen behaalt.
Maak direct gebruik van dit unieke aanbod en vul de antwoordkaartvandaag nog in!

Vriendelijke groeten, etc.

Bijlagen: 1 wervende vierkleuren brochure; 1 prijslijst per gemeenteen 1 handige antwoordkaart.

Gaat dat lukken, computer?
Computer:

Reken maar van yes!
Van Amerongen:
Mooi. Laat die uitslag maar komen.

About de redactie