Writers Block innoveert

Er zal de komende tijd geen nieuwe editie van Writers Block magazine verschijnen. Dat is niet zonder reden. De redactie is momenteel druk met het contempleren over én concipiëren van nieuwe wegen. En dat kost nogal wat tijd, ziet u. We onderzoeken mogelijkheden, doen snuffelstages, verwerpen plannen naar de vuilnisbak, werpen kritische blikken, enfin, u kent dat wel. De resultaten worden als immer gepubliceerd op deze website. En u kunt ook – als altijd – zelf een een bijdrage leveren of reageren op bestaande bijdragen.

De redactie

About emilio