Over Writers Block

April 1996 werd Writers Block magazine opgericht door Rogier Verkade & Emile Proper. Writers Block is een online magazine, of ‘digizine’ zoals sommige mensen zeggen. Het verschijnt maandelijks & uitsluitend op het internet. Het tijdschrift bevat artikelen over muziek, film, tv, wetenschap, politiek & human interest (whatever it may be). Daarnaast zijn er columns, interviews & diverse vaste rubrieken.
In Writers Block gaat het niet zozeer om de informatie als wel om de gedachte bij die informatie. De redactie meent namelijk dat louter feiten niet werkelijk interessant zijn. Pas als de informatie gekneed & verwerkt is, komen interessante elementen bovendrijven. Op deze manier probeert de redactie een tegenwicht te bieden aan de schier eindeloze stroom ruwe informatie op het internet.

Writers Block is autonoom & voor iedereen kosteloos toegankelijk. Alle netsurfers met enige schrijfvaardigheid kunnen meewerken aan Writers Block. De naam van het tijdschrift verwijst dus niet alleen naar het soms moeizame schrijfproces maar tevens naar het schrijversplatform of -blok dat het tijdschrift beoogt te zijn.

Status
Momenteel  is WB in retraite. De redactie is momenteel druk met het contempleren over én concipiëren van nieuwe wegen. En dat kost nogal wat tijd, ziet u. We onderzoeken mogelijkheden, doen snuffelstages, verwerpen plannen naar de vuilnisbak, werpen kritische blikken, enfin, u kent dat wel. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt op deze website,  in tegendeel zouden wij haast zeggen. Maar het wil wel zeggen dat er momenteel geen ‘editie’ verschijnen, maar dat er eerder ‘blogwise’ wordt gepubliceerd.

Over de auteur